Integritetspolicy

Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter på Hydraulkompaniet AB
​Uppdaterat: 210917

 

För Hydraulkompaniet AB är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

 

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter hittar ni längst ner på denna sida.

 

Vad är en personuppgift och vad är behandling av personuppgifter?

 

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

 

Personuppgiftsansvarig

 

Personuppgiftsansvarig enligt gällande dataskyddslag är Hydraulkompaniet AB (556860-4960, Förrådsgatan 18 901 32 Umeå) för all behandling av personuppgifter på företagsnivå. Hydraulkompaniet AB har ansvaret att säkerställa att personuppgifter behandlas i enlighet med denna policy samt gällande lagar om dataskydd.

 

Vilka personuppgifter samlar vi in?

De personuppgifter som vi samlar in och behandlar innefattar:

Organisationsnummer, personnummer, namn, adress, leveransuppgifter och kontaktuppgifter, IP, samt annan information som du lämnar i samband med köp eller leverans av produkt eller tjänst.

Insamling av dina personuppgifter kan ske från följande källor:
Webbplatser, E-post, besök i butiken eller via telefon eller genom cookies.

 

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter. Vi behandlar våra kunders personuppgifter inom ramen för de ändamål och med stöd av de lagliga grunderna som anges nedan.

 

Ingående och fullgörande av avtal Orderuppfyllelse:
Vi använder dina personuppgifter för att kunna fullfölja och leverera dina beställningar, informera dig om status för din beställning, kontrollera adresser, verifiera din identitet och andra bedrägeriförebyggande aktiviteter. Det innebär att vi använder vissa personliga kontaktuppgifter och betalningsinformation.

 

Uppfylla rättslig skyldighet:
Vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra rättsliga förpliktelser på grund av lagkrav, dom eller myndighetsbeslut. Vi behandlar och sparar exempelvis fakturaunderlag enligt gällande bokföringsregler och köphistorik för att du ska kunna reklamera ett köp.

 

Berättigat intresse:
Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla, genomföra, utveckla och förbättra våra tjänster. Vi behandlar din köphistorik och din e-postadress för att skicka relevanta erbjudanden avseende likartade produkter till dig. För att genomföra interna undersökningar, analyser i enlighet med tillämplig lagstiftning använder vi din information för andra allmänna affärsändamål, som interna marknadsföringsstudier och demografiska undersökningar och för att mäta effektiviteten i reklamkampanjer. Vi genomför inte någon analys av dina personuppgifter på individnivå utan enbart på gruppnivå.

 

Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga

Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter som Skatteverket, när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år.

 

Vad är dina rättigheter som registrerad?

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

 

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta Hydraulkompaniets kundtjänst som hanterar din förfrågan så skyndsamt som möjligt.

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på hemsidan.

 

Kontaktuppgifter:

Hydraulkompaniet AB
Tel: 090 12 15 50
Adress: Förrådsvägen 18, 901 32 Umeå